Τμήμα Κατασκευών

Η εταιρεία δραστηριοποιούμενη από το 1998 στον τομέα των κατασκευών μπορεί να κατασκευάσει οποιοδήποτε τεχνικό έργο σεβόμενη προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα. Αναλυτικά το τμήμα Κατασκευών διαχειρίζεται τους παρακάτω τομείς

       • Αναλυτική προκοστολόγηση τεχνικών έργων.
Αναλύουμε το τεχνικό έργο σε λογικά στάδια εργασιών και στην συνέχεια κοστολογούμε αναλυτικά το κάθε στάδιο. Συγκεντρώνουμε τα κοστολόγια , προσθέτουμε δαπάνες Ι.Κ.Α , Φ.Π.Α. , εργολαβικού κέρδους και απρόβλεπτων και έχουμε σαφή εικόνα του τελικού κόστους κατασκευής ανά στάδιο ή ως πακέτο εργασίας.

       • Σύνταξη φακέλου προσφοράς.

Συντάσσεται αναλυτικό φάκελος προσφοράς , όπου αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης του τεχνικού έργου (Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και το προσφερόμενο ποσό ανα στάδιο ή ως συνολικό πακέτο προσφοράς , δίδοντας ανάλυση για δαπάνη Ι.Κ.Α. και Φ.Π.Α. (Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ).

       • Σύνταξη Αναλυτικού Πακέτου Προσφοράς.
Πρόκειται για μια καινοτομία της εταιρείας μας , η οποία εφαρμόζεται από το έτος 2010. Έχουμε την δυνατότητα παράλληλα με τον φάκελο προσφοράς να συντάξουμε τεύχος τεχνικών προδιαγραφών όπου θα απεικονίζονται με πλήρη ανάλυση όλα τα στοιχεία τα οποία προϋπολογίσαμε προκειμένου να καταλήξουμε στο προσφερόμενο ποσό. Στο τεύχος αυτό δίδονται αναλυτικά σχέδια για μπάνια , κουζίνα , ντουλάπες κλπ. καθώς και πλήρες φωτογραφικό υλικό όλων των προσφερόμενων προϊόντων. Το πακέτο αυτό προσφέρεται με επιπλέον χρέωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ακόμα και ως βάση αναφοράς για την συγκέντρωση προσφορών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναλυτική βάση αναφοράς και σύγκρισης παρεχόμενων υπηρεσιών.

       • Καθημερινή Επίβλεψη τεχνικών έργων.
Θεωρούμε ότι η καθημερινή επίβλεψη προλαμβάνει πιθανές αδυναμίες αλλά και αστοχίες μελετών ή υπεργολάβων. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στους πελάτες να έχουν καθημερινή προσωπική σχέσης μαζί μας , πράγμα το οποίο – κατά την άποψη μας – ενισχύει την δυνατότητα του πελάτη να επεμβαίνει σε λεπτομέρειες που αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα του ατόμου και της οικογένειας , πλέον της μελέτης που οφείλουμε να ακολουθούμε.
        Αρχική         Βιογραφικά         Τμήματα         Έργα         Ακίνητα         Επικοινωνία         Δραστηριότητες         Σύνδεσμοι


Ρ.Καπετανάκη 13, Άγιος Νικόλαος, Κρήτη, Ελλάδα
Tel: +30 28410 28452,83340 - Fax: +30 28410 24993
A. Παπανδρέου 47, Ελούντα, Κρήτη
+30 28410 42004
info@europlan.gr
Σμύρνης 33, 71201, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Tel/Fax: +30 2810 222254
    Created by creative studio Copyright 2008 - 2017