Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων

Το οικονομικό τμήμα της εταιρείας μας αποτελεί την «καρδιά» της λειτουργίας μας. Είναι το τμήμα το οποίο ουσιαστικά διαχειρίζεται τα κέντρα εσόδων και εξόδων , ενώ παράλληλα ασχολείται με την σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης μας. Αναλυτικά το οικονομικό τμήμα διαχειρίζεται τους παρακάτω τομείς:


Διαχείριση Οικονομικών Πόρων Εταιρείας
Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων καθώς και η σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού που δικαιολογημένα θεωρείται η κορυφαία στιγμή μιας εταιρείας , είναι σημαντικοί παράγοντες για την τελική επιτυχία αυτής. Δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην διαχείριση των οικονομικών μας πόρων καθώς θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα οδηγηθούμε στην διατήρηση της οικονομικής υγείας της εταιρείας μας.

Διαχείριση καταστάσεων ασφάλισης εργαζομένων σε Οικοδομικά Έργα (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση)
Όπως και αν το δούμε η γραφειοκρατία που συνοδεύει την κατασκευή ιδιωτικών έργων είναι σημαντική. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και η παρακολούθηση της έγκυρης και έγκαιρης κατάθεσης των απαραίτητων πινάκων στο Ι.Κ.Α. (Α.Π.Δ.). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Η υπηρεσία προσφέρεται ανεξάρτητα από τον αν υπήρχε ή υπάρχει συνεργασία με την εταιρεία μας.

Σύνταξη φακέλου για ρευματοδότηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η εταιρεία μας – διαθέτοντας ένα εκλεκτό επιτελείο συνεργατών – αναλαμβάνει την πλήρη διεκπεραίωση φακέλου ρευματοδότησης της οικοδομής σας. Χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας σε κανένα στάδιο φροντίζουμε για την άμεση εξυπηρέτηση σας και την σύνδεση σας με τα κοινωφελή δίκτυα , παραδίδοντας πλήρες αντίγραφο εγκρίσεων και εγγράφων.

finance

Εγγύηση Ποιότητας

εγγυημένη ποιότητα
Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Γραφεία στην Κρήτη

Άγιος Νικόλαος: Ρούσου Καπετανάκη 13, T.K. 72100, Τηλ: 2841028452, Fax:2841024993
Φόρμα Επικοινωνίας

Ηράκλειο:. 33, Σμύρνης Str, 71201, Τηλ: 2810222254


Ελούντα: Α. Παπανδρέου 50, Τηλ: 2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150