Τμήμα Διοίκησης Έργων

Efficient management has always been an important factor for the success of any project. More so in technical projects, management is a primary factor for success.Η εταιρεία μας αισθάνεται υπερήφανη που μπορεί σήμερα να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο Διοίκησης Τεχνικών Έργων , οι σημαντικότερες δράσεις του οποίου σχολιάζονται παρακάτω. Επιλέγοντας συνεργασία με την εταιρεία μας στην βάση της Διοίκησης Έργου , μπορείτε να έχετε πολλαπλά οφέλη , δεδομένου ότι οι τιμές πλέον είναι χωρίς εργολαβικό όφελος ενώ γίνεται διαρκής παρακολούθηση κοστολογίων για την διαρκή συμπίεση τους σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην Διοίκηση των Έργων, ενώ παράλληλα διαθέτει την δυνατότητα να διοικεί έργα σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ζητηθεί , έχοντας αναπτύξει εφαρμογές , ο σχεδιασμός των οποίων έχει γίνει από στελέχη μας , οι οποίοι άντλησαν μοναδικά στοιχεία από την συσσωρευμένη εμπειρία ετών. Αναλυτικά το τμήμα Διοίκησης Εργων εργάζεται με βάση τα παρακάτω αναλυόμενα στάδια εργασιών:

Κατηγοριοποίηση Εργασιών Τεχνικού Έργου.

Ως πρώτο στάδιο γίνεται αναλυτική κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων εργασιών στο εν λόγω τεχνικό έργο. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή προκύπτει πίνακας στον οποίο αναγράφονται οι κατηγορίες , πιθανές υποκατηγορίες αυτών και δίδονται οι αναγκαίοι κωδικοί για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα.

Αναλυτική Προκοστολόγηση Έργου.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κατηγοριοποίησης συντάσσεται η αναλυτική προκοστολόγηση έργου βασιζόμενη σε μέσες αγοραίες τιμές από την βιβλιοθήκη μας ή σε προσφερόμενες τιμές σε περίπτωση ειδικών κατασκευών. Η προκοστολόγηση αυτή μπορεί και διαχωρίζει οριζόντια και κάθετα τα κοστολόγια των εργασιών , δίδει αναλυτική εικόνα Φ.Π.Α. , αναμενόμενης δαπάνης Ι.Κ.Α. και αναλυτικές αμοιβές του γραφείου μας για την παροχή εργασίας Διοίκησης Έργου.

Καθορισμός Μέγιστης Εγγυημένης Τιμής.

Έχοντες προκοστολογήσει το σύνολο του έργου και εκτιμώντας τα δεδομένα της αγοράς συνυπολογίζοντας παράλληλα παραμέτρους μεγέθους έργου είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε Μέγιστη Τιμή για το έργο (Μ.Ε.Τ.). Παρακολουθώντας την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή είμαστε στην θέση να δώσουμε σαφή εικόνα στον πελάτη μας ανά στάδιο εργασιών , να εντοπίσουμε αποκλίσεις σε πραγματικό χρόνο κατασκευής του έργου και να προετοιμάσουμε διορθωτικές προτάσεις για την επίτευξη τελικού στόχου χωρίς απόκλιση από την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή. Σε περίπτωση απόκλισης ο πελάτης έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ενωρίτερα την απόκλιση καθώς και να έχει πλήρη αναφορά για τους λόγους που προκάλεσαν την απόκλιση αυτή.

Σύνταξης Διαγράμματος Χρηματικών Ροών (cash flow).

Διάγραμμα το οποίο έχει την δυνατότητα να απεικονίσει την ταμειακή ρευστότητα του έργου κάνοντας διαχωρισμό ιδίων κεφαλαίων , τραπεζικού δανεισμού , χρηματοδοτήσεων και λοιπών πόρων. Το διάγραμμα αυτό συντάσσεται παράλληλα και είναι άρρηκτα δεμένο με τον χρονικό προγραμματισμό του έργου και αντίστροφα. Δίδει δε την δυνατότητα να γνωρίζει ο πελάτης από την αρχή τις ανάγκες ρευστότητας σε σχέση με τις ημερομηνίες περάτωσης του έργου και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει αντιμετωπίζεται άμεσα με ανανέωση των δεδομένων του συστήματος ώστε πάντα η σχέση κόστους – χρόνου να είναι ορατή.

Σύνταξη Αναλυτικού Χρονοδιαγράμματος Έργου (Gantt Chart).

Με βάση τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες αυτών συντάσσεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου , το οποίο στην συνέχεια με συνεργασία με τον πελάτη προσαρμόζεται πάνω στα δεδομένα της ταμειακής ρευστότητας προκύπτοντας η αναλυτική πρόταση χρονοδιαγράμματος που αποτελεί και την βάση χρονικής παρακολούθησης εκάστοτε σταδίου.

Σύνταξη Φακέλου Διαδικασιών Παρακολούθησης Έργου.

Για την ορθή παρακολούθηση του έργου και την απρόσκοπτη εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα απαιτείται η σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο αυτό (Μηχανικούς , Εργοδηγούς , Διοικητικούς , Οικονομικούς κλπ.). Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω έντυπα:

Ημερολόγιο Έργου
Αναλυτικής επιμέτρησης εργασίας.
Εντολή αγοράς καυσίμων.
Πίνακας Επιβολής προστίμων.
Παραλαβής Σταδίου Εργασίας.
Ανάλυση Λογαριασμού Ζημίας.
Δελτίο Παραγγελίας Υλικών.
Διόρθωσης Βλαβών ή Ζημιών.
Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εργασίας.
Βιβλίο κίνησης αυτοκινήτων εργοταξίου.
Έντυπο ερωτήσεων προς εμπλεκόμενους φορείς του έργου.
Έντυπο Εντολών από εμπλεκόμενους φορείς του έργου.
Έντυπο Εντολών Αλλαγών από τα συμφωνηθέντα σχέδια.
Δελτία παρακολούθησης σκυροδεμάτων.
Παρατηρήσεις προς επιβλέποντες.

Πλήρη Οικονομική Παρακολούθηση Έργου.

Ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της Διοίκησης Έργου , αφού καθημερινά εισάγονται τα δεδομένα από όλες τις φόρμες που έχουν επιλεγεί και κωδικοποιούνται ανάλογα με το σύστημα κωδικοποίησης που έχει επιλεγεί. Με βάση την κωδικοποίηση αυτή γνωρίζουμε καθημερινά το οικονομικό αντικείμενο των εκτελεσθέντων εργασιών και την άμεση σύγκριση αυτών με την Μέγιστη Εγγυημένη Τιμή αφού αυτόματα υπολογίζεται το ποσοστό εκτελεσθέντων εργασιών σε σχέση με το προϋπολογισθέν ποσόν.

Έκδοση Εντολών Πληρωμών σε μηνιαία βάση.

Σε μηνιαία βάση ή σε οποιοδήποτε άλλη λογική βάση επιλεγεί συντάσσεται αναλυτική εντολή πληρωμής η οποία περιλαμβάνει γενικές οικονομικές πληροφορίες για το έργο (π.χ. Κόστος ανά κατηγορία , Φ.Π.Α. , Σύνολο , Κόστος Εκτελεσθέντων Εργασιών εντός Μ.Ε.Τ. , Κόστος Εκτελεσθέντων Εργασιών εκτός Μ.Ε.Τ. , ποσοστά εκτέλεσης εργασίας ανά κατηγορία) , σύγκριση – κάνοντας χρήση ραβδοδιαγραμμάτων – εκτελεσθέντων εργασιών σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες , αποκλίσεις από Μ.Ε.Τ. , αναλυτικές καρτέλες εργολάβων προμηθευτών και τέλος αναλυτική κατάσταση με ποσά που πρέπει να καταβληθούν σε εργολάβους και προμηθευτές καθώς και υπόλοιπα αυτών.

Έκδοση Διαγραμμάτων Σύγκρισης Οικονομικής και Κατασκευαστικής Προόδου Έργου.

Διαγράμματα τα οποία εμφανίζουν με την μορφή ράβδων την σύγκριση της οικονομικής κατάστασης του έργου (real time) με την οικονομική κατάσταση του έργου που είχαμε αρχικά προγραμματίσει. Επίσης διάγραμμα Gannt που συγκρίνει το αρχικό συνταχθέςν διάγραμμα με το διάγραμμα πραγματικών ρυθμών εργοταξίου.

Έκδοση Ημερήσιας Αναφοράς Έργου.

Συντάσσεται ημερήσια αναφορά προόδου έργου στην οποία καταγράφονται:

Καιρικές συνθήκες ημέρας.
Καθημερινές Δραστηριότητες Εργοταξίου.
Πληροφορίες που ελλείπουν.
Εγκρίσεις που υπάρχουν.
Καταγραφή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εμπλεκομένων μερών στο έργο.
Σχόλια για προγραμματισμό έργου , ταμειακή ρευστότητα και γενικά λοιπά σχόλια.
Πρόγνωση καιρού επόμενης ημέρας.
Προγραμματισμός εργοταξίου επόμενης εβδομάδος.
Σχολιασμός εκτέλεσης προγραμματισμού εργοταξίου προηγούμενης εβδομάδος.

Έκδοση Μηνιαίας Αναφοράς Έργου.

Συντάσσεται μηνιαία αναφορά εκτέλεσης έργου στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα και κρίσιμα στοιχεία τα οποία συνοψίζουν τις ημερήσιες αναφορές καθώς επίσης και καταγράφονται οι προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Η μηνιαία αναφορά αποτελεί την πιο σημαντική επικοινωνία μεταξύ Διοικητή έργου και πελάτη (ή αντιπροσώπου του) και δίδει μια καθαρή εικόνα για την συνολική εικόνα του εν λόγω έργου (οικονομική – κατασκευαστική) για τον μήνα αναφοράς.
Εγγύηση Ποιότητας

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ LOGO 2016 Α

Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Εγχειρίδιο Χρήσης Έργου

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού MAUNAL 2016

Το ακίνητο θα ανήκει σε εσάς μετά το πέρας των εργασιών. Το αναλυτικό εγχειρίδιο που μπορούμε να σας παρέχουμε, θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς λειτουργούν όλα τα συστήματα στο Έργο σας.

Επιλέξτε γλώσσα

ΕλληνικάEnglishРусскийDeutschFrançais