Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Το τμήμα φροντίζει για την γενική εικόνα της εταιρείας μέσα από έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, καταστρώνει το πρόγραμμα χορηγιών και την παρουσία της εταιρείας σε Διεθνείς Εκθέσεις. Έχει επίσης την υποχρέωση – σε συνεργασία με τα τμήματα Κατασκευών και Διοίκησης Έργων – να ενημερώνει σε καθημερινή βάση την φωτογραφική βάση ενημέρωσης πελατών μας, για τις δραστηριότητες των εργοταξίων τους. Αναλυτικά το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας διαχειρίζεται τους παρακάτω τομείς:


Διαχείριση προγράμματος χορηγιών.

Η εταιρεία μας έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο χορηγιών σε τοπικό επίπεδο. Αιχμή του δόρατος του χορηγικού μας προγράμματος είναι η χορηγία – την περίοδο 2009 και 2010 – στην τοπική ομάδα καλαθοσφαίρισης η οποία φέρει την ονομασία Europlan ΑΟΑΝ. Επίσης σημαντικές χορηγίες έχουν δοθεί κατά καιρούς σε πολιτιστικές δράσεις καθώς και στην Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου.

Έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και περιοδικού εταιρείας.

Η διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των προσπαθειών μας και με βάση την θέση μας αυτή , φροντίζουμε να εκδίδουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα διαφημιστικά φυλλάδια , με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Την προσπάθεια μας αυτή ενισχύουμε με ειδικές διαφημιστικές εκδόσεις φυλλαδίων με στόχο την προώθηση της ευρύτερης περιοχής. Ανά διετία επίσης εκδίδουμε το περιοδικό της εταιρείας μας , μέσα στο οποίο συμπυκνώνουμε το σύνολο των δράσεων της εταιρείας μας καθώς και όλες τις νεότερες εξελίξεις εις ότι αφορά την οργάνωση μας.

Διαρκής ενημέρωση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδας κλπ.).

Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στην προώθηση των στόχων μας. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία , τις κατασκευές της , σχόλια πελατών της καθώς και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Μπορείτε επίσης να δείτε μέρος από την εξέλιξη των έργων μας σε καθημερινή βάση.

Οργάνωση περιπτέρων σε εκθέσεις που συμμετέχει η εταιρεία.

Η συμμετοχή της εταιρείας μας σε διάφορες εκθέσεις real estate ανά τον κόσμο βοήθησε στο να αποκτήσουμε εμπειρίες για την τακτική που ακολουθείται στον χώρο σε άλλες χώρες, καθώς επίσης για να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στην περιοχή μας. Έχουμε συμμετάσχει ως εταιρεία σε εκθέσεις στην Αθήνα , Λονδίνο , Μόσχα , Αγία Πετρούπολη κλπ. εκπροσωπώντας επάξια την Κρήτη και ιδιαίτερα την Ανατολική Κρήτη.

Διαχείριση ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται καθημερινά (με κωδικό) φωτογραφίες από την καθημερινή δραστηριότητα των εργοταξίων.

Σε καθημερινή βάση αναρτώνται στην ιστοσελίδα keepandshare.com δεκάδες φωτογραφίες από την καθημερινή δραστηριότητα εκάστοτε εργοταξίου, συνοδευόμενες από αναλυτική καταγραφή καιρικών συνθηκών. Αυτό δίδει την ικανότητα στον πελάτη να ελέγχει απόλυτα την εφαρμογή της μελέτης και των συμφωνηθέντων, όσο μακριά και αν βρίσκεται. Επίσης καλύπτει απόλυτα την εταιρεία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την απόκρυψη της παραμικρής λεπτομέρειας. Η σύνδεση με την ιστοσελίδα αυτή γίνεται με κωδικό που προμηθεύει η εταιρεία μας, σεβόμενη απόλυτα τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων που αναρτώνται σε αυτήν.

Απαλλαγή των διαφημιστικών υλικών και την εταιρεία εταιρικό περιοδικό

Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (web sites, κλπ)

Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις για την προώθηση της εταιρείας σας

Web Site Διαχείρισης (www.keepandshare.com), καθημερινή ενημέρωση των φωτογραφιών από εργοτάξια

προγράμματα sponsorin Διαχείρισης
Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα χορηγιών σε τοπικό επίπεδο. Η άκρη του δόρατος του προγράμματος χορηγιών μας ήταν η χορηγία - κατά την περίοδο 2009-2010 - τοπική ομάδα μπάσκετ ονομάζεται Europlan WANA. Επίσης σημαντικό χορηγίες παραχωρήθηκαν κατά καιρούς σε πολιτιστικές δραστηριότητες, καθώς και το Θέατρο Ερασιτεχνική Ομάδα του Αγίου Νικολάου.

Δημοσίευση των διαφημιστικών φυλλαδίων και άρχισε το περιοδικό

Η διαφήμιση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των προσπαθειών μας και με βάση αυτή τη θέση, έχουμε την τάση να δημοσιεύει τακτικά διαφημιστικά φυλλάδια για την ενημέρωση της κοινότητας, αλλά και των επισκεπτών στην περιοχή μας. προσπάθειά μας αυξάνεται με την ειδική έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων για την προώθηση της εταιρείας σε μια ευρύτερη περιοχή. Κάθε δύο χρόνια, έχουμε επίσης δημοσιεύσει την εταιρική μας περιοδικό, όπου συνοψίζει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας μας, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον οργανισμό μας.

Η ενημέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας (ιστοσελίδες κ.λπ.

Η ιστοσελίδα μας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων μας. Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να λάβετε σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία μας, κατασκευαστικών έργων, η ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας, καθώς και όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Μπορείτε επίσης να δείτε κάθε μέρα κάποια από τις εξελίξεις των έργων μας.

Συμμετοχή σε εκθέσεις με περίπτερο διαφήμισης

Η συμμετοχή της εταιρείας μας σε διάφορες εκθέσεις real estate στον κόσμο μας βοήθησε να αποκτήσουν εμπειρία σχετικά με τις τακτικές που χρησιμοποιούνται στο έδαφος σε άλλες χώρες, και να περάσει τις πληροφορίες από την περιοχή μας. Συμμετείχαμε ως επιχειρηματικές εκθέσεις στην Αθήνα, Λονδίνο, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, κ.λπ. εκπροσωπώντας επάξια την Κρήτη και ιδιαίτερα της Ανατολικής Κρήτης.

διαχείρισης Ιστοσελίδα (www.keepandshare.com), καθημερινή κατασκευές δραστηριοτήτων φωτογραφία

Κάθε μέρα δεκάδες φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα keepandshare.com καθημερινές δραστηριότητες του κάθε έργου, μαζί με τα λεπτομερή στοιχεία των καιρικών συνθηκών. Αυτό δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να παρακολουθεί πλήρως την εφαρμογή του σχεδίου και ό, τι είχε αρχικά συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την περιοχή. Καλύπτει επίσης το σύνολο της εταιρείας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κρύψει λεπτομέρεια. Είσοδος στο δικτυακό τόπο επιτρέπεται μόνο με έναν ειδικό κωδικό αποδίδεται από την εταιρεία, με πλήρη σεβασμό του ιδιωτικού χαρακτήρα των δεδομένων που αποστέλλονται.


Δημοσίευση των διαφημιστικών φυλλαδίων και ένα επιχειρηματικό περιοδικό

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας (ιστοσελίδες, κλπ)

Η δημοσίευση φυλλαδίων και εσωτερικές δημοσιεύσεις

Ενημέρωση ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ιστοσελίδα, κλπ)

Συμμετοχή στις προωθητικές θαλάμους διάταξης έκθεση

Διαχείριση Ιστοσελίδας (www.keepandshare.com), κατασκευαστικές δραστηριότητες της καθημερινής λήψης

Εγγύηση Ποιότητας

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ LOGO 2016 Α

Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Εγχειρίδιο Χρήσης Έργου

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού MAUNAL 2016

Το ακίνητο θα ανήκει σε εσάς μετά το πέρας των εργασιών. Το αναλυτικό εγχειρίδιο που μπορούμε να σας παρέχουμε, θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς λειτουργούν όλα τα συστήματα στο Έργο σας.

Επιλέξτε γλώσσα

ΕλληνικάEnglishРусскийDeutschFrançais