Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Το τμήμα φροντίζει για την γενική εικόνα της εταιρείας μέσα από έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, καταστρώνει το πρόγραμμα χορηγιών και την παρουσία της εταιρείας σε Διεθνείς Εκθέσεις. Έχει επίσης την υποχρέωση – σε συνεργασία με τα τμήματα Κατασκευών και Διοίκησης Έργων – να ενημερώνει σε καθημερινή βάση την φωτογραφική βάση ενημέρωσης πελατών μας, για τις δραστηριότητες των εργοταξίων τους. Αναλυτικά το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας διαχειρίζεται τους παρακάτω τομείς:


Management of Sponsorship Programs
Our company has established a very important sponsorship plan at a local level. The spearhead of our sponsorship program was the sponsorship – during the period 2009-2010 – of the local basketball team bearing the name Europlan ΑΟΑΝ. Also significant sponsorships have been granted from time to time to cultural activities, as well as to the Amateur Theatrical Team of Aghios Nikolaos.

Publication of Promotional Brochures and Company Magazine
Η διαφήμιση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των προσπαθειών μας και με βάση αυτή τη θέση, έχουμε την τάση να δημοσιεύουν διαφημιστικά φυλλάδια σε τακτική βάση, με σκοπό την ενημέρωση της κοινότητας, αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής. Η προσπάθειά μας είναι ενισχυμένο με ειδικές εκδόσεις διαφημιστικό φυλλάδιο με στόχο την προώθηση της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή. Κάθε δύο χρόνια, έχουμε επίσης δημοσιεύσει το περιοδικό μας εταιρία, στην οποία θα ενσωματώσει όλες τις λειτουργίες της εταιρείας μας, καθώς και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον οργανισμό μας.

Ενημέρωση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ιστοσελίδες, κλπ)
Η ιστοσελίδα μας είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των στόχων μας. Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να λάβετε σημαντικές πληροφορίες της εταιρείας, τα κατασκευαστικά έργα, τα σχόλια των πελατών, καθώς και όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Μπορείτε επίσης να δείτε μερικές από τις εξελίξεις του έργου μας σε καθημερινή βάση.

Participation in Exhibitions with Promotional Booth
συμμετοχή της εταιρείας μας σε διάφορες εκθέσεις ακινήτων σε όλο τον κόσμο μας βοήθησε να αποκτήσουν εμπειρία για την τακτική που ακολουθείται στον τομέα και σε άλλες χώρες, καθώς και να μεταφέρει τις πληροφορίες της περιοχής μας. Έχουμε συμμετάσχει ως εταιρεία σε εκθέσεις στην Αθήνα, Λονδίνο, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, κλπ εκπροσωπώντας επάξια την Κρήτη και ειδικότερα της Ανατολικής Κρήτης.

Διαχείριση Ιστοσελίδα (www.keepandshare.com), Daily φωτογραφία Δραστηριότητες κατασκευής του
Σε καθημερινή βάση οι δεκάδες φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα keepandshare.com της καθημερινής δραστηριότητας καθενός από τα εργοτάξια, μαζί με λεπτομερή καταγραφή των καιρικών συνθηκών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να ελέγχει πλήρως την εφαρμογή του σχεδιασμού και του τι είχε αρχικά συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την απόστασή τους από την περιοχή. Επίσης, καλύπτει πλήρως την εταιρεία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να κρύψει την παραμικρή λεπτομέρεια. Σύνδεση με την ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με έναν ειδικό κωδικό που παρέχεται από την εταιρεία μας, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την ιδιωτική φύση των δεδομένων που καταχωρούνται σε αυτό.


Διαχείριση προγράμματος χορηγιών.

Η εταιρεία μας έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό έργο χορηγιών σε τοπικό επίπεδο. Αιχμή του δόρατος του χορηγικού μας προγράμματος είναι η χορηγία – την περίοδο 2009 και 2010 – στην τοπική ομάδα καλαθοσφαίρισης η οποία φέρει την ονομασία Europlan ΑΟΑΝ. Επίσης σημαντικές χορηγίες έχουν δοθεί κατά καιρούς σε πολιτιστικές δράσεις καθώς και στην Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου.

Έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων και περιοδικού εταιρείας.

Η διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των προσπαθειών μας και με βάση την θέση μας αυτή , φροντίζουμε να εκδίδουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα διαφημιστικά φυλλάδια , με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της περιοχής. Την προσπάθεια μας αυτή ενισχύουμε με ειδικές διαφημιστικές εκδόσεις φυλλαδίων με στόχο την προώθηση της ευρύτερης περιοχής. Ανά διετία επίσης εκδίδουμε το περιοδικό της εταιρείας μας , μέσα στο οποίο συμπυκνώνουμε το σύνολο των δράσεων της εταιρείας μας καθώς και όλες τις νεότερες εξελίξεις εις ότι αφορά την οργάνωση μας.

Διαρκής ενημέρωση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδας κλπ.).

Η ιστοσελίδα μας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο στην προώθηση των στόχων μας. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να αντλήσετε σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία , τις κατασκευές της , σχόλια πελατών της καθώς και για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Μπορείτε επίσης να δείτε μέρος από την εξέλιξη των έργων μας σε καθημερινή βάση.

Οργάνωση περιπτέρων σε εκθέσεις που συμμετέχει η εταιρεία.

Η συμμετοχή της εταιρείας μας σε διάφορες εκθέσεις real estate ανά τον κόσμο βοήθησε στο να αποκτήσουμε εμπειρίες για την τακτική που ακολουθείται στον χώρο σε άλλες χώρες, καθώς επίσης για να μεταφέρουμε τεχνογνωσία στην περιοχή μας. Έχουμε συμμετάσχει ως εταιρεία σε εκθέσεις στην Αθήνα , Λονδίνο , Μόσχα , Αγία Πετρούπολη κλπ. εκπροσωπώντας επάξια την Κρήτη και ιδιαίτερα την Ανατολική Κρήτη.

Διαχείριση ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται καθημερινά (με κωδικό) φωτογραφίες από την καθημερινή δραστηριότητα των εργοταξίων.

Σε καθημερινή βάση αναρτώνται στην ιστοσελίδα keepandshare.com δεκάδες φωτογραφίες από την καθημερινή δραστηριότητα εκάστοτε εργοταξίου, συνοδευόμενες από αναλυτική καταγραφή καιρικών συνθηκών. Αυτό δίδει την ικανότητα στον πελάτη να ελέγχει απόλυτα την εφαρμογή της μελέτης και των συμφωνηθέντων, όσο μακριά και αν βρίσκεται. Επίσης καλύπτει απόλυτα την εταιρεία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί την απόκρυψη της παραμικρής λεπτομέρειας. Η σύνδεση με την ιστοσελίδα αυτή γίνεται με κωδικό που προμηθεύει η εταιρεία μας, σεβόμενη απόλυτα τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων που αναρτώνται σε αυτήν.
Public Relations and Communication Department

Εγγύηση Ποιότητας

εγγυημένη ποιότητα
Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Γραφεία στην Κρήτη

Άγιος Νικόλαος: Ρούσου Καπετανάκη 13, T.K. 72100, Τηλ: 2841028452, Fax:2841024993
Φόρμα Επικοινωνίας

Ηράκλειο:. 33, Σμύρνης Str, 71201, Τηλ: 2810222254


Ελούντα: Α. Παπανδρέου 50, Τηλ: 2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150