Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Το τμήμα αυτό φροντίζει για το πλάνο σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας σε άμεση συνεργασία με τους μετόχους της.


Σχεδίαση Φορμών Επικοινωνίας

Το τμήμα αυτό έχει τη ευθύνη για την σχεδίαση φορμών επικοινωνίας ανάμεσα στους υπαλλήλους της εταιρίας, των τμημάτων της, των προμηθευτών της και των υπεργολάβων της,

Σχεδίαση Λογιστικών Φύλλων Προσφορών

Είναι πολυ σημαντικό για την εταιρεία μας, ο σχεδιασμός λογιστικών φύλλων προσφορών που μας δίνουν την δυνατότητα να πράξουμε προσφορές σε σύντομο χρονικό διάστημ και χωρίς λάθη.

Σχεδίαση Προτύπων Παρουσίασης

Οι παρουσιάσεις, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την εταιρεία μας και το τμήμα αυτό έχει την ευθύνη παραγωγής προτύπων παρουσίασης, που βοηθούν την ομάδα να παρουσιάζει την δουλειά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Διαχείριση Πλάνου Ανάπτυξης Εταιρείας

Οι μέτοχοι της εταιρείας, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εταιρείας, για αυτό ακριβώς το λόγο το Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, έχει στρατηγικό ρόλο στην παρουσίαση ιδεών που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάτυξη της εταιρείας.

Graph 1

Εγγύηση Ποιότητας

εγγυημένη ποιότητα
Η εταιρεία μας παρέχει πενταετή εγγύηση, η οποία υπερβαίνει το προσδοκώμενο όριο εγγύησης εργολάβου , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Γραφεία στην Κρήτη

Άγιος Νικόλαος: Ρούσου Καπετανάκη 13, T.K. 72100, Τηλ: 2841028452, Fax:2841024993
Φόρμα Επικοινωνίας

Ηράκλειο:. 33, Σμύρνης Str, 71201, Τηλ: 2810222254


Ελούντα: Α. Παπανδρέου 50, Τηλ: 2841042004


e bannerespaEÆÅÇ180X150