Εκτιμήσεις Ακινήτων

Τι είναι οι εκτιμήσεις ακινήτων;

Βασικό στοιχείο στην πώληση ή μίσθωση ενός ακινήτου είναι και ο σωστός προσδιορισμός της πραγματικής αξίας του. Συνήθως οι ιδιοκτήτες απευθύνονται στους μεσίτες, όμως η εκτίμηση ενός ακινήτου δεν είναι στάσιμη, συνεχώς μεταβάλλεται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς, τους οποίους γνωρίζουν οι πιστοποιημένοι εκτιμητές.
Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείο Οικονομικών από το έτος 2013, έχοντας συνεργαστεί κατά διαστήματα με πέντε διαφορετικές τράπεζες και πλήθος ιδιωτών. Η μεγάλη μας εμπειρία καθώς και η συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων μας εξασφαλίζει στους πελάτες μας σιγουριά, αντικειμενικότητα και κυρίως εμπιστοσύνη και απόλυτη εχεμύθεια.

Τι σημαίνει εμπορική αξία ακινήτου;

Με τον όρο εμπορική αξία ενός ακινήτου εννοούμε την αξία που διαμορφώνει η αγορά με βάση διάφορους παράγοντες, τόσο οικονομικούς και κοινωνικούς όσο και τεχνικούς.

Εκτιμήσεις ακινήτων
Εκτιμήσεις ακινήτων
Ποιος ο ρόλος του εκτιμητή μηχανικού;

Ο ρόλος του είναι να μελετήσει όλα τα διαθέσιμα τεχνικά και νομικά έγγραφα, που θα του επιτρέψουν να καταλήξει στη σωστή μέθοδο και να προσδιορίσει με ακρίβεια την τελική αξία του ακινήτου μετά από επιτόπια αυτοψία.

Που χρειάζεται η εκτίμηση ενός ακινήτου;

 • για δικαστική διαμάχη
• για τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης
• για να προσημειωθεί ένα ακίνητο
• για λογιστικές καταστάσεις
• για δανειακούς σκοπούς
• για ασφαλιστικές εταιρίες
• για επενδυτικούς σκοπούς
• για την ενεργειακή τους κατάσταση (απόδοση)
• για απαλλοτριώσεις

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται άμεσα η εκτίμηση ενός ακινήτου;

 • Νομικούς
• Τεχνικούς
• Οικονομικούς

Ποιοι άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την αξία της εκτίμησης ακινήτου;

 • Παγκόσμιο οικονομικό κλίμα
• Εθνική οικονομία
• Νομοθεσία ‐ φορολογικό δίκαιο
• Προοπτικές ανάπτυξης μίας περιοχής
• Νομική κατάσταση του ακινήτου
• Τοποθεσία ‐ γεωγραφία
• Κατάσταση, ηλικία
• Τρέχον μίσθωμα
• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου (αρχιτεκτονική, διαρρύθμιση)

εκτιμήσεις ακινήτων
Πως προσδιορίζεται η αξία στην εκτίμηση ακινήτων;

Ως έννοια «η αξία ενός ακινήτου» έχει διάφορες εκφάνσεις, όπως:
• Την οικονομική αξία, που επηρεάζεται από την προσφορά και ζήτηση, τη χρησιμότητα, τη μοναδικότητα, την αρτιότητα κ.α.
• Την αγοραστική αξία, που αντιπροσωπεύει την πλέον πιθανότερη τιμή πώλησης του ακινήτου.
• Την πραγματική – τρέχουσα αξία, η οποία αποτελεί ουσιαστικά το μέσο όρο, ο οποίος προσδιορίζεται από τις διακυμάνσεις των υφιστάμενων τιμών προσφοράς και ζήτησης.
• Την αντικειμενική αξία, που είναι η αξία που έχει το ακίνητο σύμφωνα με το κράτος.

Τι λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση οικοπέδων εντός σχεδίου;

Για την εκτίμηση οικοπέδων εντός σχεδίου λαμβάνονται υπόψη, μία σειρά παραγόντων όπως:
• οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης
• ο συντελεστής δόμησης και ποσοστό κάλυψης
• η ύπαρξη ή μη δεσμεύσεων επί του ακινήτου
• η θέα
• η προσβασιμότητα
• η ύπαρξη ή μη και η κατάσταση των υποδομών κοινής ωφέλειας στην περιοχή
• οι γειτνιάζουσες χρήσεις γης
• η ποιότητα του εδάφους και του υπεδάφους
• η ύπαρξη ή μη κτιρίου εντός του οικοπέδου και η κατάσταση αυτού
• η εμπορικότητα των κοντινών δρόμων
• η θέση του στον αστικό ιστό και ειδικότερα στο πολεοδομικό τετράγωνο
• η απόσταση από τη θάλασσα ή από περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους
• η απόσταση του από περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος
• η σχέση της προηγούμενης με τη μελλοντική του χρήση.

Τι λαμβάνεται υπόψη για την εκτίμηση γηπέδων εκτός σχεδίου;

Στην περίπτωση εκτίμησης γηπέδων εκτός σχεδίου τα πράγματα είναι σε άλλες περιπτώσεις απλούστερα και σε άλλες πιο σύνθετα από τις περιπτώσεις των εντός σχεδίου οικοπέδων. Έτσι για την εκτίμηση των γηπέδων εκτός σχεδίου, λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως:
• θέση,
• χρήσεις γης
• συντελεστής δόμησης και κάλυψης
• σχήμα γωνιακό/μεσαίο/διαμπερές
• το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο και το βάθος του
• πολεοδομικές και νομικές δεσμεύσεις
• πρόσβαση – οδικό δίκτυο – πλάτος δρόμου
• υποδομές σε δίκτυα
• αν γειτνιάζει με ρέμα
• αν έχει δασικό χαρακτήρα
• αν υπάρχουν δουλείες
• προοπτικές, επιτρεπόμενες χρήσεις,
• μέγεθος, αρτιότητα, δυνατότητα κατάτμησης,
• απόσταση από αστικά κέντρα, υποδομή,
• απόσταση από θάλασσα
• προοπτικές ένταξης στο σχέδιο,
• οδοποιία,
• καθορισμός γραμμής αιγιαλού,
• μορφολογία εδάφους (μεγάλες κλίσεις)
• γειτνίαση με θετικούς ή αρνητικούς παράγοντες
• κυρίαρχες χρήσεις περιοχής κτλ.

Με τα έργα που έχει εκπονήσει η Europlan, αποδεικνύουμε την εμπειρία μας στις εκτιμήσεις ακινήτων. Περιηγηθείτε στην σελίδα μας Projects

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις εκτιμήσεις ακινήτων στην Κρήτη.

  Τι είπαν οι πελάτες μας

  My collaboration with the technical company Europlan lasts for years because they have proven to me their ability to create homes that stand out while at the same time their specialization in luxury holiday homes is known, both in terms of design and construction. Personally for me it is very important to have partners whose work adds value to the money which - anyway - you have to invest.

  By GEORGE GEORGE

  The quality of the construction absolutely met our standards and expectations. We have a second plot in Elounda and when the time comes to build, we will definitely work with Europlan again.

  By JOHN JOHN

  As the owner of three villas in the area of Plaka, I highly recommend the technical company Europlan for the execution of design and construction of any technical project.

  By MICHAEL MICHAEL
  Βρείτε μας στα Social Media

  Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Banner EUERDF
  Banner ΕΣΠΑ