Μη κατηγοριοποιημένοTips για οικοδομική άδεια στην Κρήτη
Οικοδομική άδεια στην Κρήτη & άδεια δόμησης

Tips για οικοδομική άδεια στην Κρήτη

Οικοδομικά άδεια στην Κρήτη

Η οικοδομική άδεια στην Κρήτη όπως και σε όλη την Ελληνική επικράτεια είναι η πιο σημαντική άδεια κατά την κατασκευή ενός σπιτιού. Χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η οικοδομική άδεια είναι απαραίτητη για την έναρξη των εργασιών κατασκευής και για την έκδοση άλλων αδειών, όπως η άδεια ηλεκτροδότησης, η άδεια υδροδότησης και η άδεια αποχέτευσης. Σε αυτό το άρθρο, η Europlan, μια βραβευμένη τεχνική εταιρεία στην Κρήτη, σας κατευθύνει για ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις οικοδομικές άδειες.

Τι είναι η άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια;

Η άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιτρέπει την κατασκευή ενός κτιρίου ή άλλου έργου. Η οικοδομική άδεια χορηγείται μετά από έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τον αιτούντα και της συμβατότητας του έργου με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο.

Η οικοδομική άδεια στην Κρήτη όπως και σε όλη την Ελληνική επικράτεια, είναι ένα σημαντικό έγγραφο, καθώς εξασφαλίζει ότι το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και ότι θα πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγιεινής. Η οικοδομική άδεια είναι επίσης απαραίτητη για την έκδοση άλλων αδειών, όπως η άδεια ηλεκτροδότησης, η άδεια υδροδότησης και η άδεια αποχέτευσης.

Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας διαφέρει ανάλογα με το είδος του έργου και την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Ωστόσο, η διαδικασία γενικά περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Υποβολή αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
 2. Έλεγχος της αίτησης από την πολεοδομική υπηρεσία.
 3. Εξέταση της αίτησης από την επιτροπή ελέγχου.
 4. Έκδοση οικοδομικής άδειας.

Η οικοδομική άδεια είναι έγγραφο που εκδίδεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από δύο έως τρία χρόνια. Μετά τη λήξη της διάρκειας ισχύος της οικοδομικής άδειας, η άδεια μπορεί να ανανεωθεί, εφόσον το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τι διάρκεια έχει μια άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια;

H άδεια δόμησης έχει διάρκεια τα 4 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της. Στην περίπτωση που το κτίριο που θα ανεγερθεί έχει συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη από 5000 τ.μ., η διάρκεια είναι για 6 χρόνια.

Σε περίπτωση που περάσει ο χρόνος της άδειας, τότε αναθεωρείται και δίδεται παράταση της ισχύος της, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου.

Τι περιέχει ο φάκελος για την αίτηση της άδειας δόμησης;

Μεταξύ άλλων, ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Η Έγκριση Δόμησης (Διαβάστε παρακάτω)
 2. Τίτλοι Ιδιοκτησίας
 3. Το Τοπογραφικό
 4. Σχεδιάγραμμα
 5. Τη Αρχιτεκτονική Μελέτη
 6. Τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας
 7. Τη Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
 8. Μελέτη για την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ΠΕΑ)
 9. Δικαιολογητικά, εγκρίσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά, που χρειάζονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
 10. Αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.
 11. Τις αμοιβές των Μηχανικών

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η άδεια δόμησης ή οικοδομική άδεια;

Απαιτείται οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης στις εξής περιπτώσεις: 

 • Ανέγερση κτιρίου, προσθήκη οικήματος, ή επισκευή του.
 • Κατεδάφιση οικήματος.
 • Εκσκαφές και διαμόρφωση εδάφους που ξεπερνάει τα συν/πλην 0,80 μέτρα.
 • Κατασκευή πισίνας.
 • Αλλαγή χρήσης του κτιρίου, από επαγγελματική στέγη σε οικία και το αντίστροφο.
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Επίσης, περιφράξεις και περιτοίχιση που δεν μπορεί να υπαχθεί στην άδεια μικρής κλίμακας.
 • Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής νερού.
 • Εργασίες ανακαίνισης και νομιμοποίησης που ξεπερνούν τα 25.000 ευρώ.

Κατηγορίες αδειών. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έγκριση αδειών μικρής κλίμακας και σε ποιες απαιτείται βεβαίωση μηχανικού.

 • Βαψίματα, σοβαντίσματα και γενικά επιχρίσματα
 • Επισκευές στις πόρτες και στα παράθυρα του σπιτιού, χωρίς αλλαγή του μεγέθους ή της θέσης.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων.
 • Μικρές επισκευές στο εσωτερικό του σπιτιού, οι οποίες όμως δεν αλλάζουν την διαρρύθμιση του οικήματος. Σε αυτές τις εργασίες εντάσσονται και αυτές που πραγματοποιούνται για την διευκόλυνση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.
 • Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών τοίχων και αλλαγή των κιγκλιδωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να απαιτείται η χρήση σκαλωσιάς.
 • Συντήρηση, επισκευή, ή και μερική αντικατάσταση των αγωγών του κτηρίου.
 • Συντήρηση ή επισκευή της στέγης, αλλά χωρίς τη χρήση σκαλωσιάς.
 • Διαμόρφωση του εδάφους που δεν ξεπερνάει το συν/πλην 0,80 μέτρα.
 • Τοποθέτηση κλιματιστικού, συστήματος θέρμανσης, ή ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Εξωτερική θερμομόνωση, χωρίς όμως τη χρήση σκαλωσιάς.
 • Τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
 • Τοποθέτηση εξοπλισμού στο εσωτερικό του σπιτιού, όπως είναι ντουλάπες και ντουλάπια.
 • Κατασκευή πέργκολας, εώς 50τ.μ. σε ακάλυπτο χώρο.
  Κατασκευή σκάλας ή ράμπας σε κεκλιμένο έδαφος σε ακάλυπτο χώρο.
 • Τοποθέτηση σκιάστρων ή τεντών.
 • Κατασκευές που αφορούν την τοποθέτηση μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ποιο είναι το κόστος της οικοδομικής άδειας;

Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας καθορίζεται από την ελεύθερη αγορά και εξαρτάται από την φύση των εργασιών. Ενδεικτικά, για την έκδοση μιας άδειας, οι μελέτες κοστολογούνται στα 65€/μ², ενώ η επίβλεψη κοστολογείται στα 50€/μ². Δηλαδή, το συνολικό κόστος θα είναι 115€/μ².

Τι είναι η άδεια μικρή κλίμακας;

Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται όταν οι εργασίες που απαιτούνται είναι πιο ελαφριές από αυτές που προβλέπει η άδεια δόμησης και δεν είναι κάποιες από αυτές που μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς καμία άδεια. Συνήθως, όποια εργασία απαιτεί την ύπαρξη σκαλωσιάς προϋποθέτει την ύπαρξη άδειας μικρής κλίμακας. Παρόλα αυτά, αν το σύνολο των εργασιών ξεπερνάει το συνολικό κόστος των 25.000 ευρώ, θα πρέπει να χορηγηθεί οικοδομική άδεια.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα της Europlan

Φόρμα επικοινωνίας

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την την έκδοση οικοδομικής άδειας. Δείτε το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

  Τι είπαν οι πελάτες μας

  Η συνεργασία μου με την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν διαρκεί χρόνια γιατί μου έχουν αποδείξει την ικανότητα τους για δημιουργία κατοικιών που ξεχωρίζουν ενώ παράλληλα είναι γνωστή η εξειδίκευση τους στις πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο κατασκευής. Προσωπικά για μένα είναι πολύ σημαντικό το να έχεις συνεργάτες το έργο των οποίων προσθέτει αξία στα χρήματα τα οποία – έτσι και αλλιώς – καλείσαι να επενδύσεις.​

  By ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  Η ποιότητα της κατασκευής ανταποκρίθηκε απόλυτα στις προδιαγραφές και τις προσδοκίες μας. Έχουμε δεύτερο οικόπεδο στην Ελούντα και όταν έρθει η ώρα να χτίσουμε, σίγουρα θα ξανά συνεργαστούμε με την Europlan.

  By ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ως ιδιοκτήτης τριών βιλλών στην περιοχή Πλάκας συστήνω χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα την τεχνική εταιρεία Ευρωπλάν για την διεκπεραίωση μελέτης αλλά και κατασκευής οποιονδήποτε τεχνικού έργου.

  By ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  Βρείτε μας στα Social Media

  Αφήστε μια απάντηση

  Welcome to Emaurri, a beginning of something truly wonderful! Create your beautiful new architecture or interior design site the easy way.

  This error message is only visible to WordPress admins

  Error: No feed found.

  Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

  Banner EUERDF
  Banner ΕΣΠΑ